ძეხვეული

Алан - ხორცის გადამამუშავებელი ფაბრიკა დაარსდა 1998 წელს უკრაინაში.

მისი მიზანია - მიაწოდოს მომხმარებელს მაღალი ხარისხის ხორცპროდუქტები და ნახევარფაბრიკატები. კომპანიის მთავარ პრიორიტეტს ხარისხის სტანდარტის შენარჩუნება წარმოადგენს, რისთვისაც ისინი მუდმივად ახალ ხორცპროდუქტებს იყენებენ და იცანებ სახელმწიფო სტანდარტებით დაწესებულ ნორმებს.

ძეხვეულის წარმოებაში ფაბრიკა იყენებს მხოლოდ უკრაინულ ნედლეულს - რაც პროდუქტს გამორჩეულ გემოს სძენს და გამოარჩევს სხვა ძეხვისაგან მაღალი საკვები ღირებულებით.

მწარმოებლის ასორტიმენტი ძეხვეულში 150 მეტ დასახელებას ითვლის.

Алан მოსკოვსკაია - შებოლილი 350 გრ.

Алан მილანური - სალიამი 360 გრ.

Алан სერველატი - შებოლილი 360 გრ.

Алан ზერნისტაია - შებოლილი 370 გრ.

Алан ევრეისკაია - შებოლილი 360 გრ.

Алан სტოლიჩნაია - შებოლილი 340 გრ.